Sojusz Lewicy Demokratycznej

Ostatnie wydarzenia

Odszedł Generał Wojciech Jaruzelski

dodano 2014-05-25 19:04 w kategorii: Kraj

Po długiej i ciężkiej chorobie dziś w Warszawie zmarł Generał Wojciech Jaruzelski. W jego życiorysie niczym w pigułce zapisane są polskie losy. W 1941 roku miał wybór. Pozostać przy grobie ojca, albo włączyć się do polskiej armii tworzonej w Związku Radzieckim.  Przypadek sprawił, że trafił do armii Berlinga, a nie Andersa. Żołnierze jednej i drugiej armii chcieli bić się o Polskę. 
 
W 1945 roku po postanowieniach jałtańskich wielu jego rówieśników stanęło przed dylematem:  walczyć, czy wyjść z lasu i odbudowywać Polskę. Zdecydowana większość z nich wybrała pracę na rzecz Polski. Dzisiejsza Polska nie szanuje ich wyboru i ich pracy, stawiając na piedestał tzw. żołnierzy wyklętych. 
 
Generał Jaruzelski był mężem stanu, który doprowadził do tego, że Polacy znów sami mogli decydować o losach Polski. Taki był historyczny sens Okrągłego Stołu, który był w swojej istocie  obaleniem Jałty. Jak wyglądała alternatywa wobec drogi, którą podążała Polska widzimy dziś na Ukrainie. 
 
Odszedł były prezydent, architekt Okrągłego Stołu bez którego nie wybieralibyśmy dziś polskich europarlamentarzystów. Odszedł wielki Polak do końca gnębiony przez polityczne hieny i pospolite chłystki - powiedział dziś Leszek Miller, przewodniczący SLD. Szef Sojusz zapowiedział również, że jego partia zwróci się do Prezydenta o ogłoszenia żałoby narodowej. 
 
Krzysztof Gawkowski powiedział, że odszedł wielki człowiek. To Jaruzelski otworzył Polsce drogę do wolności, a w chwili próby potrafił dla dobra większości pokojowo oddać władzę - dodał Sekretarz Generalny SLD. 
 
REDAKCJA


Komentarze

Wydarzenia

Strony
wojewódzkie
SLD

Wybierz na mapie województwo, aby przejść dalej.