Sojusz Lewicy Demokratycznej

Ostatnie wydarzenia

PROJEKT-uchwła/stanowisko

dodano 2016-10-21 11:50 w kategorii: Informacje

Pomorska Rada Wojewódzka Sojuszu Lewicy Demokratycznej wyrażą niepokój/sprzeciw wobec planów zmiany ustroju szkolnego.

W naszej opinii reforma forsowana przez minister Anne Zalewską jest nieprzygotowana,nie została poprzedzona konsultacjami i dyskusją ze środowiskiem oświatowym, w tym ze związkami zawodowymi. Niepokój budzą jej koszty społeczne i finansowe.

Powołaniu gimnazjów towarzyszą idea wyrównania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z mniejszych ośrodków. Wyniki egzaminów gimnazjalnych na Pomorzu pokazują, ze z spośród 16 gmin, w których osiągnięto wyniki lepsze niż średnia w kraju - 8 to były gminy wiejskie.

Likwidacją gimnazjów i przywrócenie 8. klasowej szkoły podstawowej i 4. letniego liceum musi uwzględniać wszystkie okoliczności, nie tylko uwagi krytyczne wobec niedostatków wychowawczych w niektórych placówkach.

Apelujemy do minister Zalewskiej o kierowanie się dobrem dzieci,dobrem edukacji,apelujemy o dialog i rozwagę przy dokonywaniu tak głębokich zmian, oświata to nie jest obszar decyzji arbitralnych.

PRW SLD zwraca także uwagę, ze projekt zmian ustroju szkolnego ułatwia prywatyzacje edukacji i przekazywanie zadań gminy podmiotom zewnętrznym, co jest w świetle rozstrzygnięcia TK niezgodne z ustawą o samorządzie gminy. Z perspektywy Gdańska, który zrealizował taki eksperyment w szkołę w Kokoszkach, prowadzoną za pieniądze publiczne przez spółkę prawa handlowego, uznany następnie przez sąd administracyjny za niezgodny z prawem - zastrzeżenie to jest szczególnie istotne.

Uznając prawo rządu do wprowadzania własnych zmian, uważamy, ze prawo to nie może naruszać prawa dzieci i młodzieży do dobrej,efektywnej edukacji, zapewniającej rozwój talentów i umiejętności społecznych.Komentarze

Wydarzenia

Strony
wojewódzkie
SLD

Wybierz na mapie województwo, aby przejść dalej.