Sojusz Lewicy Demokratycznej

Ostatnie wydarzenia

Posiedzenie Rady Miejskiej SLD w Rzeszowie w dniu 10.02.2017 r

dodano 2017-02-09 10:14 w kategorii: Akcje

Proponowany porządek obrad:
 
1. Omówienie bieżących wydarzeń politycznych i zadań wewnątrzorganizacyjnych.
2. Przedstawienie materiału programowego do dyskusji wewnątrzpartyjnej.
3. Uchwalenie planu pracy na pierwsze półrocze.
4. Ustalenie sposobu przeprowadzenia wyboru uzupełniającego przewodniczącego RM SLD.
5. Ustalenie i uchwalenie harmonogramu  odbycia zebrań kół SLD oraz osób  lub zespołów odpowiedzialnych za ich zwołanie i przeprowadzenie.
6. Sprawy różne i wolne wnioski.
 
Pozdrawiamy i prosimy o niezawodne przybycie.
 
Przewodniczący RM SLD Wiesław Buz
Wiceprzewodniczący RM SLD Jerzy Filipek
Sekretarz RM SLD Krystyna Dziągwa
 


Komentarze

Wydarzenia

Strony
wojewódzkie
SLD

Wybierz na mapie województwo, aby przejść dalej.