Sojusz Lewicy Demokratycznej

Ostatnie wydarzenia

Posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego SLD w dniu 12.02.2017 r.

dodano 2017-02-09 13:12 w kategorii: Ludzie

Proponowany porządek obrad:
 
1. Omówienie bieżących wydarzeń politycznych.
 
2. Przedstawienie materiału programowego do dyskusji wewnątrzpartyjnej.
 
3. Omówienie zadań wynikających z przyjętych uchwał i stanowisk ZK i RK SLD.
 
4. Uchwalenie planu pracy na pierwsze półrocze 2017 r.
 
5. Zatwierdzenie wojewódzkiego ramowego Planu Przychodów i Kosztów SLD na 2017 r.
 
6. Sprawy różne i wolne wnioski.
 
 
Pozdrawiam i proszę o niezawodne przybycie.
 
Wiesław Buż
 
Przewodniczący RW SLD


Komentarze

Wydarzenia

Strony
wojewódzkie
SLD

Wybierz na mapie województwo, aby przejść dalej.