Sojusz Lewicy Demokratycznej

Ostatnie wydarzenia

Eurodeputowani SLD-UP przeciwko CETA

dodano 2017-02-15 13:48 w kategorii: Informacje

Strasburg, 14.02.2017 r.

Oświadczenie Parlamentarzystów SLD-UP w PE w sprawie CETA

W związku z dużym zainteresowaniem kompleksową umową gospodarczo-handlową między Unią Europejską a Kanadą (CETA), Delegacja Polska SLD-UP informuje:

Popieramy rozwój handlu międzynarodowego, który jest istotnym czynnikiem wzrostu gospodarczego oraz poprawy współpracy ponadnarodowej. Rozwój ten powinien być oparty na klarownych regułach i być korzystny dla wszystkich stron. W naszej opinii umowa CETA nie spełnia powyższych kryteriów.

Uzasadnienie:

 1. Populacja UE to ponad 510 mln osób, natomiast populacja Kanady to 36 mln. Zawarcie umowy CETA daje ułatwiony dostęp państwom członkowskim Unii Europejskiej do nieporównywalnie mniejszego rynku. Potwierdza to analiza1 przygotowana na zlecenie Komisji Europejskiego, z której wynika, że wprowadzenie CETA, w zależności od zastosowanych rozwiązań, spowoduje:
 1. 0,05 – 0,07% wzrostu eksportu UE,
 2. 0,54 – 1,56% wzrostu eksportu Kanady,
 3. 0,02 – 0,03% wzrostu PKB w UE,
 4. 0,18 – 0,36% wzrostu PKB w Kanadzie.
 1. CETA może być furtką, przez którą także firmy z USA uzyskają ułatwiony dostęp do europejskiego rynku. Kanada związana jest z USA umową North American Free Trade Agreement, która może zostać wykorzystana przez rząd amerykański do wpływania na gospodarkę państw Unii Europejskiej.
 2. Nośniki energii oraz surowce są tańsze w Kanadzie. Może to osłabić konkurencyjność europejskich przedsiębiorstw, w szczególności firm z sektora chemicznego, producentów papieru czy nawozów sztucznych.
 3. Na CETA najbardziej skorzystają duże korporacje międzynarodowe, które mogą używać Kanady jako raju podatkowego, w celu unikania płacenia podatków w EU. Nie ułatwi natomiast ona sytuacji małych i średnich firm.
 4. CETA będzie miała bardzo silny wpływ na rolnictwo, w tym polskie. Kanada należy do największych eksporterów produktów rolnych i rolno-spożywczych. Średnia wielkość gospodarstw rolnych w Polsce2  to 10,56 ha, natomiast w Kanadzie3 jest to 300 ha, co zwiększa efektywność ich rolnictwa. [i]


 1. http://trade.ec.europa.eu/doclib.docs/2011/september/tradoc_148201.pdf
 2. http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/srednia-powierzchnia-gospodarstwa.html
 3. http://www.statcan.gc.ca/pub/95-640-x/2011001/p1/p1-01-eng.htm

    6. Istnieje ryzyko obniżenia standardów sanitarnych i fitosanitarnych wytworzonych w Kanadzie produktów, które będą dostępne na rynku europejskim. Może to obniżyć konkurencyjność europejskich firm, które muszą stosować się do rygorystycznych zasad panujących w UE. Dodatkowo nie jest jasna sytuacja w sprawie eksportu z Kanady żywności modyfikowanej genetycznie (GMO) w tym pochodzenia amerykańskiego. Czynniki te będą miały istotny wpływ na zaufanie do standardów żywności europejskiej.

   7. CETA wprowadza nowy system rozstrzygania sporów inwestycyjnych między firmami, a państwami – specjalny system sądów inwestycyjnych, składający się 15-osobowego stałego trybunału apelacyjnego. System ten pomija instytucje krajowe i nie podlega kontroli demokratycznej. Sposób powoływania tych trybunałów oraz ich funkcjonowania budzi wiele kontrowersji.

Powyższe argumenty oraz fakt nie przesłania projektu umowy do kontroli przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości zadecydowały, że członkowie Polskiej Delegacji SLD-UP uważają projekt tej umowy za szkodliwy i będą głosować za jego odrzuceniem.

Krystyna Łybacka

Bogusław Liberadzki

Adam Gierek

Janusz Zemke

Oświadczenie w sprawie CETAKomentarze

Wydarzenia

 • Wieś od nowa musi się nauczyć ze sobą współpracować

  przedwczoraj o 16:07

  Kilkuset delegatów na Kongres Wsi Polskiej w Unii Europejskiej wyraziło wolę corocznego zwoływania Kongresu, który byłby poprzedzony 16 wojewódzkimi spotkaniami oraz przygotowywaniem „Raportu o stanie wsi polskiej”. Coroczny raport opisywałby sytuację na polskiej wsi w danym roku, a także zawierałbyczytaj więcej»

 • Liberadzki: Sąd nad Polską

  2 dni temu, 2017-11-17

  - Moim zdaniem koledzy z PiS popełnili wielki błąd. Parlament Europejski jest miejscem, gdzie z natury rzeczy się dyskutuje, gdzie decyzje wypracowuje się w dialogu. Rejterada, niepodejmowanie dialogu, musi skończyć się katastrofą - powiedział prof. Bogusław Liberadzki w wywiadzie dla "Trybuny".czytaj więcej»

 • Gawkowski: Idąc logiką PiS, wyburzmy Katowice – dawny Stalinogród

  2 dni temu, 2017-11-17

  - Pałac Kultury i Nauki nie nosi już imienia Stalina, ale przypominam, że mieliśmy takie miasto „Stalinogród”, a obecne Katowice. Idąc logiką PiS, wyburzmy Katowice – ocenił Krzysztof Gawkowski w programie „Tak Jest”.czytaj więcej»

 • Łybacka: Wstrzymałam się od głosu z powodu zapisów o ewentualnych sankcjach

  3 dni temu, 2017-11-16

  - Nie jest to powód do radości, iż po raz piąty w tej kadencji debatowaliśmy na temat stanu praworządności w Polsce. Parlament Europejski przyjął rezolucję w tej kwestii, głosowanie nad nią uzależniałam od losów punktu nr 14, który mówił o możliwości wprowadzenia sankcji – stwierdziła Krystyna Łybacczytaj więcej»

 • SLD w Warszawie apeluje o zaskarżenie decyzji wojewody o dekomunizacji

  3 dni temu, 2017-11-16

  Uchwała Rada Miasta Stołecznego Warszawy mówi jasno, że dopiero pięć lat po śmierci można nadawać ulicom imię danej osoby. W związku z tym apelujemy do wszystkich radnych m.st. Warszawy, aby w dniu dzisiejszym zaskarżyć decyzję wojewody mazowieckiego do sądu administracyjnego – powiedział podczas brczytaj więcej»

Strony
wojewódzkie
SLD

Wybierz na mapie województwo, aby przejść dalej.