Sojusz Lewicy Demokratycznej

Ostatnie wydarzenia

Notatka uczestniczki debaty nt OŚWIATY z dnia 26 stycznia 2017.

dodano 2017-02-19 22:16 w kategorii: Ludzie

1)    Zagrożenia ze strony nadchodzącej reformy:

- dorobek szkół ma być zniwelowany

- zmiana nazw szkół ( koszty)

- zmiana przedmiotów: np. zamiast wiedzy o kulturze wprowadzenie    filozofii, plastyki, muzyki

- zmiany światopoglądowe- szkolnictwo narodowo- katolickie

- celami reformy są cele ideologiczne- wprowadzane przez

  rządy autorytarne, dyktatora z polecenia

- system 8 + 4 mający na celu wyrzucenie „nie-pisowskich” kuratorów

   i nauczycieli . Jak recydywa PRL. PIS jedyną słuszna partią.

 

2)    Szkolnictwo powszechne (każde) wspiera władzę- funkcja propagandowa. Celem jest wychowanie nowego obywatela- patriotyczno- katolickiego. Za tym idąca czystka personelu i programów nauczania. Bez wartości konstytucyjnych i demokratycznych.

 Nie- dla klerykalizacji szkoły.

 

3)    Konflikt ideologiczny zamiast konfliktu ekonomicznego. Środowisko nauczycieli będzie spacyfikowane, nie będzie oportunistyczne, infiltracja pro-pisowska.

4)    Kadra nauczycielska będzie zastraszana, ideologizowana, kontrolowana.

Nauczyciele nie SA w stanie strajkować. Sprawy załatwiane za pomocą pieniędzy. Korumpuje się ludzi w strukturach. Nauczyciele to nie „kozacy”, nie będą się bić z władzą.

5)    Diagnoza środowiska nauczycielskiego- poczucie klęski, irytacja, frustracja, zniechęcenie. Nauczyciele dali się kupić.

 

6)    Na manifestację w Warszawie przybyło  35-38 tys. nauczycieli ( na 600tyś). Dlaczego nie 300 tyś.? Bo nauczyciele jeszcze nie dostali „w dupę” . Przejmowanie środowiska nauczycielskiego przez konformizm nauczycieli.

 

7)    Klęska edukacji. Nauczyciele już próbują się układać z władzą, ustawiać z wiatrem. Leży moralny autorytet nauczyciela.

 

8)    Nikt nie dyskutuje o jakości kadry nauczycielskiej. Nauczyciele to mistrzowie zawodu w swojej dziedzinie, przedmiotu. Bez szerszego zainteresowania potrzebami człowieka. Bez wychodzenia poza ramy swojego zawodu.

 

*P. Handke wiele lat temu mówił, że trzeba zmienić sposób kształcenia nauczycieli.

*Brak młodych nauczycieli.

*Powstaje luka pokoleniowa. Uczeń znajduje interpretacje interpretacje faktów w Internecie. Istnieje potrzeba integrowania tematów międzyprzedmiotowo.

*Nauczyciele muszą stale się uczyć i rozwijać. Uczestniczyć w wykładach sztukach teatralnych, czytać książki, aby nie schodziło z nauczyciela powietrze.

* Czerpać bogactwo z kultury i inteligencji, mieć oparcie w sferach uniwersyteckich. Współpraca szkół niższego szczebla z uniwersytetami.

* Nauczyciele potrzebują lidera, by wyjść z marazmu.

 

9)    Na szkole nie należy oszczędzać. Bogate społeczeństwo to społeczeństwo otwarte, kulturalne, mądre, demokratyczne. Takie społeczeństwo stawia opór wobec stagnacji.

 

     10)Koszt reformy 900mln zł. (Podręczniki, zwolnienia nauczycieli).Komentarze

Wydarzenia

Strony
wojewódzkie
SLD

Wybierz na mapie województwo, aby przejść dalej.