Sojusz Lewicy Demokratycznej

Ostatnie wydarzenia

Wsparcie dla osób bez pracy

dodano 2017-03-15 17:19 w kategorii: Powiatowe

Łącznie 78 mln zł pozyskał Powiatowy Urząd Pracy na różne formy aktywizacji osób bezrobotnych. Pieniądze trafią do pracodawców oraz osób poszukujących zatrudnienia i zostaną przeznaczone na staże, roboty publiczne, prace interwencyjne, doposażenie stanowisk pracy a także na podnoszenie kwalifikacji przez osoby poszukujące zatrudnienia.

- Miasto konsekwentnie realizuje politykę zmniejszania bezrobocia i to skutecznie. W 2014 roku wynosiło ono 11 procent, natomiast teraz jest na poziomie 7,9 procent - powiedział Tomasz Trela, wiceprezydent Łodzi. - Będziemy nadal wspierać w różnych formach zarówno pracodawców jak i osoby szukające zatrudnienia, ponieważ naszym celem jest pomoc w znalezieniu stałego zatrudnienia, programy pomocowe są pierwszym krokiem na tej drodze.

Pieniądze pozyskane przez Powiatowy Urząd Pracy trafią do osób młodych, ponieważ problem bezrobocia w tej grupie wiekowej dotyka nie tylko Łodzi, ale wszystkich krajów Unii Europejskiej. Ale obok młodzieży na wsparcie mogą liczyć pozostali bezrobotni, którzy chcą znaleźć zatrudnienie. Zdaniem Piotra Borsa, dyrektora Biura Promocji Zatrudnienia UMŁ nasze miasto jest liderem jeśli chodzi o liczbę ofert pracy, która w ubiegłym roku przekroczyła 30 tys. Dyrektor Bors podkreślił, że miasto będzie zabiegać o kolejne środki dedykowane osobom bezrobotnym.

Szczegółowe informacje na temat form pomocy i warunków jakie trzeba spełnić aby się o nią ubiegać można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Źródło.Komentarze

Wydarzenia

Strony
wojewódzkie
SLD

Wybierz na mapie województwo, aby przejść dalej.