Sojusz Lewicy Demokratycznej

Ostatnie wydarzenia

SLD: Powiększyć zasięg programu „Erasmus”, zwiększyć wydatki na naukę do 3% PKB

dodano 2017-05-19 14:22 w kategorii: Akcje

- Program „Erasmus” powinien być dostępny dla wszystkich i pozbawiony barier ekonomicznych, kulturowych i socjalnych. Program powinien objąć nie tylko studentów uczelni wyższych, ale również uczniów szkół średnich – powiedział Artur Jaskulski, ambasador akcji #Act4Youth w Polsce  podczas konferencji prasowej przed budynkiem Uniwersytetu Warszawskiego w ramach Europejskiego Dnia Młodych organizowanego przez Partię Europejskich Socjalistów. - Tylko 20% studentów, którzy dziś biorą udział w programie „Erasmus”, bierze również udział w różnego rodzaju stażach, czy też praktykach. Ten procent powinien być zwiększony, aby  jak najwięcej młodych ludzi mogło łatwiej rozpocząć swoją karierę zawodową - podkreślił Jaskulski.

- Lew Tołstoj pisał, że wiedza to jest pokarm dla rozumu. Koncentracja na badaniach naukowych, na dobrym przygotowaniu  do praktyki zawodowej studentów,  jest kluczem dla wszystkich działań, wokół którego powinien zostać zachowany konsensus różnych sił politycznych – oświadczył prof. Tadeusz Iwiński podczas spotkania z dziennikarzami 19 maja 2017 r., komentując bieżącą sytuację  w polskiej nauce. - Pomysł SLD na naukę, to przeznaczenie około 60% wzrostu PKB na badania, a także aby przedsiębiorstwa miały możliwość przekazywania 1% CIT na wybraną instytucję naukową - oświadczył Iwiński.

Profesor Iwiński w trakcie konferencji prasowej odniósł się również do proponowanych przez Ministerstwo Nauki zmian w szkolnictwie wyższym - W trzech projektach ustawy o szkolnictwie wyższym, które są obecnie przedłożone ,a minister Gowin chciałby, aby podczas Kongresu Nauki wybrać jeden, są kwestie sporne - powiedział. - Powrócił stary pomysł zniesienia habilitacji, a przy obniżeniu poziomu pisania prac magisterskich i doktorskich, to habilitacja jest taką ostatnią barierą by nie obniżać tego poziomu - podkreślił.

- Kluczem powinno być nie tylko przeznaczanie coraz większych kwot na naukę, a w tej chwili to jest 0,9 % PKB, natomiast w Unii to jest średnio 2%, w Niemczech i Szwecji jest jeszcze więcej, natomiast w Izraelu 4,4 % PKB - stwierdził prof. Tadeusz Iwiński. - Istotną kwestią jest problem stałego zatrudnienia zwłaszcza doktorantów i temu ma służyć pomysł przekazywania 1% CIT. Granty, które dziś stały się narzędziem podnoszenia statusu finansowego naukowców, są niepewne, a to uniemożliwia stałe zatrudnienie – podkreślił Iwiński. - Nauka jest kluczem do rozwoju - dodał.

Podczas rozmowy z dziennikarzami prof. Iwiński opowiedział się za zmniejszeniem wydatków na armię i przeniesieniem zaoszczędzonych środków na naukę, ponieważ „nakłady na obronność przekraczają próg 2% PKB”, do którego jesteśmy zobowiązani poprzez członkostwo w NATO. - Wydatki na naukę powinny przekraczać 3% PKB  - podkreślił. - To nauka przesądzi o przyszłości kraju - dodał.

- Zdecydowanie opowiadamy się za wolnością badań naukowych, a istotnym elementem gwarantującym wolność badań naukowych, jest autonomia uczelni, zwłaszcza tych publicznych - stwierdził dr. Maciej Raś odnosząc się do dyskusji na temat planowanych przez rząd zmian w szkolnictwie wyższym. - W tym kontekście będzie analizować, popierać bądź krytykować wszelkie projekty rządowej reformy - podkreślił Raś. - Elementy autonomii środowiska naukowego, studenckiego i badawczego, to są te elementy, które powinniśmy wzmacniać - dodał.

Dr. Raś oświadczył, iż wszelkie projekty zmian, które będą miały za zadanie zapewnić wpływy aktualnie rządzącym np. na wybór władz uczelni będą przez SLD kontestowane. Komentarze

Wydarzenia

Strony
wojewódzkie
SLD

Wybierz na mapie województwo, aby przejść dalej.