Sojusz Lewicy Demokratycznej

Ostatnie wydarzenia

Główne formy pracy kół SLD oraz ich zebrań na rzecz wzmocnienia partii

dodano 2017-06-19 11:24 w kategorii: Informacje

Jedną z form kontaktu partii z obywatelami powinny być otwarte zebrania koła z udziałem osób bezpartyjnych. W ten sposób również można realizować „ideę” klubu dyskusyjnego.
 
Główne formy pracy kół SLD oraz ich zebrań na rzecz wzmocnienia partii.
 
Jednym z celów kół Sojuszu, a zatem i ich zebrań, jest wyzwolenie aktywnej działalności politycznej wszystkich członków partii (powszechna dziś praca tylko samych liderów jest dalece niewystarczająca – była już o tym mowa). Formy, które mogą służyć wyzwoleniu owej aktywności i, tym samym, wzmocnieniu siły koła, a w konsekwencji pozycji całej partii w społeczeństwie i na arenie politycznej, są oczywiście różnorodne, i zależą w zasadniczym stopniu od inwencji i zaangażowania członków i działaczy koła (i zwierzchniej instancji), jednak ze swej strony chciałbym kilka wymienić:
 
- praca koła i jego członków na rzecz wzrostu jego liczebności, a szczególnie dążenie do powiększania składu SLD o społeczników, ludzi aktywnych społecznie, działających w organizacjach społecznych, radach osiedli, o ludzi cieszących się uznaniem i „posłuchem” w swoich środowiskach (społecznych, zamieszkania, pracy itp.), a jednocześnie uczciwych, dochowujących wysokich wymagań moralnych;
 
- działalność koła przygotowująca i edukująca swoich członków do pracy – z obywatelami, a także ze środowiskami społecznymi, wyborcami – popularyzującej ideę, program i ludzi partii (np. kandydatów do rad, sejmu), jak też do wskazanej działalności praktycznej na rzecz pracowników, mieszkańców itd.
 
- praca polityczna i edukacyjna prowadzona przez wszystkich członków koła partyjnego – w miejscu zamieszkania, w miejscu pracy, w działalności społecznej (w organizacjach, do których należą, radach osiedli, klubach dyskusyjnych / seniorów, ogrodach działkowych itp.) – zapoznająca obywateli (a w gruncie rzeczy przyjaciół, znajomych, sąsiadów, współpracowników, członków rodzin) z działalnością i programem partii, zachęcająca do poparcia jej założeń i ludzi (np. kandydatów na radnych, posłów). Praca ta powinna być prowadzona nie tylko w okresie kampanii wyborczych, a w całej kadencji, choć oczywiście w okresie przedwyborczym intensywniej;
 
- działalność członków koła oraz instancji (gminnej, miejskiej powiatowej) SLD, na rzecz praktycznej realizacji postulatów i wartości lewicy (np. zasad równości i sprawiedliwości) poprzez uczestnictwo i wspieranie protestów pracowniczych (przeciwko zwolnieniom, na rzecz wzrostu płac itp.); rozwijanie współpracy z organizacjami związków zawodowych; stawanie w obronie szkół przed likwidacją; w obronie przed likwidacją połączeń kolejowych; działanie przeciw eksmisjom z mieszkań oraz innym poczynaniom instytucji państwowych, osób prawnych i prywatnych krzywdzących ludzi; uczestnictwo w rozwiązywaniu problemów lokalnych, miejskich, komunikacyjnych, mieszkaniowych itp.;
 
- okresowe organizowanie otwartych zebrań koła z udziałem osób bezpartyjnych (np., co drugie zebranie), realizujących „ideę” klubu dyskusyjnego. Nawiązuję do awizowanej w poprzednim odcinku kwestii klubów PiS, jako jednej z przyczyn sukcesów tej partii. W SLD jest na tym polu odpowiednia już infrastruktura, którą należałoby bezwzględnie wykorzystać. Jest nią istniejąca już sieć kół partii.  
 
                                                                                                                           Jan Janiszewski
 
P.S. Proszę o reakcje na ten tekst, o komentarze, o popularyzowanie go, udostępnianie na facebooku. Do tematu, jednak w innym kontekście, mianowicie w sprawie wymogów, jakie spełnić musi program partii w obecnej sytuacji społeczno-politycznej, krajowej i międzynarodowej, powrócę za jakiś czas.
 


Komentarze

Wydarzenia

Strony
wojewódzkie
SLD

Wybierz na mapie województwo, aby przejść dalej.