Sojusz Lewicy Demokratycznej

Ostatnie wydarzenia

Chcemy weta!

dodano 2017-07-20 11:33 w kategorii: Wojewódzkie

Przedstawiciele wielu środowisk, organizacji i partii politycznych w tym Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Platfromy Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego, Nowoczesnej, Razem i Komitetu Obrony Demokracji wspólnie wzięli udział w wielkiej manifestacji i w marszu w obronie niezwisłości władzy sądowniczej pod hasłem „Wolne Sądy”. W kieleciej manifestacji wzięło udział niemal 2 tys. osób, którzy skandowali m. in.: "Chcemy weta!" 

W tym roku minęło 20 lat od uchwalenia, przygotowanej przez Sojusz Lewicy Demokratycznej i inne postępowe siły polityczne, Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Jedną z podstawowych zasad ustrojowych, na których opiera ona ustrój państwa, jest zasada trójpodziału i równowagi władz: ustawodawczej, wykonawczej oraz sądowniczej. Obowiązująca ustawa zasadnicza przywiązuje jednocześnie wielką wagę do szczególnego statusu władzy sądowniczej, stanowiąc w art. 173, że sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz. Przytoczone zasady konstytucyjne wyznaczają granicę ingerencji władzy ustawodawczej i wykonawczej w działalność władzy sądowniczej, która nie może być naruszana. Jest to warunek zachowania przez Rzeczpospolitą Polską statusu demokratycznego państwa prawnego.

Z tych powodów Zarząd Sojuszu Lewicy Demokratycznej stanowczo potępia podjętą przez Prawo i Sprawiedliwość bezprecedensową próbę podporządkowania wymiaru sprawiedliwości władzy wykonawczej i ustawodawczej, a w rezultacie – obecnej większości parlamentarnej. Jednocześnie uważamy za niedopuszczalne stosowane przez Prawo i Sprawiedliwość metody procedowania w parlamencie ustaw dotyczących sądownictwa. Jesteśmy głęboko przekonani, że fundamentalne zmiany odnoszące się do wymiaru sprawiedliwości powinny być przygotowywane i dyskutowane w parlamencie z odpowiednią rozwagą i spokojem, w atmosferze dialogu i z poszanowaniem praw opozycji. Do takiej sytuacji nie doszłoby nigdy, gdyby w Sejmie zasiadali przedstawiciele Sojuszu Lewicy Demokratycznej.

Zarząd Sojuszu Lewicy Demokratycznej po przeanalizowaniu obecnej sytuacji politycznej uważa, że tylko przyśpieszone wybory mogą położyć kres zamachowi stanu, który przedsięwzięło Prawo i Sprawiedliwość. Partia ta wprawdzie wygrała wybory, ale nie dysponuje większością niezbędną do zmiany ustawy zasadniczej. Tymczasem podejmowane przez nią działania sprowadzają się do próby uchylenia Konstytucji w drodze ustaw zwykłych. Wymaga to odwołania się do głosu wyborców!

Z tych powodów Zarząd Sojuszu Lewicy Demokratycznej zwraca się do wszystkich sił parlamentarnych i pozaparlamentarnych o rozważenie możliwości przeprowadzenia wspólnych działań w celu skrócenia kadencji Sejmu.

 Komentarze

Wydarzenia

Strony
wojewódzkie
SLD

Wybierz na mapie województwo, aby przejść dalej.