Sojusz Lewicy Demokratycznej

Ostatnie wydarzenia

Kielce: SLD odpowiada NSZZ "Solidarność"

dodano 2017-07-21 09:40 w kategorii: Wojewódzkie

Odpowiedź Sojuszu Lewicy Demokratycznej na Oświadczenie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” z dn. 21.07.2017

Sojusz Lewicy Demokratycznej jest oburzony faktem, iż przewodniczący Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” p. Waldemar Bartosz zawłaszcza sobie prawo do uczczenia osób i symboli, które należą do wszystkich Polek i Polaków. Ksiądz Jerzy Popiełuszko był osobą, która walczyła o wolność i demokrację z jej wszelkimi atrybutami. Gdyby żył, najprawdopodobniej byłby z nami na tym placu i upominał się o poszanowanie demokratycznych zasad państwa prawa.

Pragniemy również zwrócić uwagę na fakt, że manifestacja nie miała charakteru partyjnego a zgromadzeni występowali pod barwami narodowymi.

SLD to partia, która została utworzona i zarejestrowana 10 lat po zmianie ustrojowej, jaka miała miejsce w 1989 roku. Jest ugrupowaniem politycznym działającym zgodnie z polskim prawem i kierującym się demokratycznymi zasadami i wartościami, m. in. zasadą poszanowania prawa.

Jednocześnie wyrażamy zdziwienie, że NSZZ „Solidarność” zamiast troszczyć się o prawa pracownicze i przyszłość ludzi pracy stoi na straży rządowej propagandy i miesza kwestie religijne z politycznymi.

                                      / - /                                                                                           / - /

                         Marcin Chłodnicki                                                                    Andrzej Szejna

             Przewodniczący Rady Miejskiej SLD                                         Wiceprzewodniczący SLD

                               w Kielcach                                          Przewodniczący Świętokrzyskiej Rady Wojewódzkiej SLD

 

* Pismo NSZZ "Solidarność"Komentarze

Wydarzenia

Strony
wojewódzkie
SLD

Wybierz na mapie województwo, aby przejść dalej.