Sojusz Lewicy Demokratycznej

Ostatnie wydarzenia

  Uchwała Zarządu Krajowego SLD w sprawie reformy wymiaru sprawiedliwości

dodano 2017-09-28 20:29 w kategorii: Ludzie

1. Z dużym zaniepokojeniem przyjmujemy podejmowane przez Prawo i Sprawiedliwość działania dotyczące wymiaru sprawiedliwości. Przegłosowane przez partię rządzącą ustawy: Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz – zawetowane przez Prezydenta – o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa rażąco naruszają Konstytucję i podstawowe europejskie standardy państwa prawnego. Wprowadzone w życie rozwiązania dotyczące ustroju sądów i statusu sędziów wymagają natychmiastowej zmiany. Godzą one bowiem w fundamentalne wartości nowoczesnego, demokratycznego państwa, jakie stanowią niezawisłość sędziów i niezależność sądów.

 

2. Uważamy, że wymiar sprawiedliwości w Polsce wymaga reformy. Niezbędne jest ograniczenie przewlekłości postępowań sądowych, ich nadmiernego formalizmu i skomplikowania, zapewnienie komunikatywności orzeczeń sądowych, dostępu do drogi sądowej dla każdego, bez względu na miejsce zamieszkania, zamożność czy wykształcenie, a także – ograniczenie rodzajów spraw, które są załatwiane przez sądy. Rozwiązania przeforsowane przez Prawo i Sprawiedliwość oraz projekty przygotowywane przez Prezydenta nie dotyczą jednak tych kwestii. Odnoszą się one bowiem do spraw kadrowych w sądach, statusem sędziego i zasadami reprezentacji środowiska sędziowskiego. Nie zmierzają one do rozwiązania jakichkolwiek problemów, z którymi bezpośrednio mierzy się obywatel, stając przed wymiarem sprawiedliwości. Prawo i Sprawiedliwość zamiast zająć się realnymi problemami polskiego sądownictwa dąży jedynie do uzyskania wpływu na obsadę stanowisk sędziowskich. Andrzej Duda zaś – zamiast stać na straży Konstytucji i dążyć do poprawy działania wymiaru sprawiedliwości – traktuje go jako narzędzie w walce o swoją pozycję polityczną.

 

3. Zapraszamy wszystkie prodemokratyczne partie polityczne i organizacje społeczne do udziału w debacie o stanie wymiaru sprawiedliwości i podjęcia wspólnych, zgodnych z Konstytucją działań zmierzających do jego rzeczywistej reformy. Punktem wyjścia do tej dyskusji może być zaprezentowany przez Sojusz Lewicy Demokratycznej projekt dotyczący powołania instytucji sędziów pokoju.

 Komentarze

Wydarzenia

Strony
wojewódzkie
SLD

Wybierz na mapie województwo, aby przejść dalej.