Sojusz Lewicy Demokratycznej

Ostatnie wydarzenia

Jaka reforma oświaty...

dodano 2017-10-01 12:19 w kategorii: Ludzie

    Charakterystyczne dla nowych kadr oświatowych i jednocześnie przerażające poglądy zaprezentowała nowa kurator z Małopolski, Barbara Nowak.

 

www.flickr.com/photos/eduspaces/

Nowa kurator uznała, że dotychczasowe szkoły działały wg owsiakowej maksymy „róbta co chceta”, co, jak można wywnioskować, jest określeniem absolutnie niedopuszczalnym. W zamian kuratorka proponuje oparcie się na wartościach chrześcijańskich, nie precyzując, czy ma to dotyczyć wszystkich uczniów, także tych niechrześcijańskich wyznań i niewierzących. Takie podejście uzdrowić ma edukację, przynajmniej na terenie podległym Barbarze Nowak.

– Trzeba wychować uczniów w duchu poszanowania chrześcijańskiej tradycji. Jeżdżę po województwie i szkolne uroczystości zaczynają się tam, gdzie bym sobie życzyła, czyli w kościele. Ja się wtedy wzruszam – mówiła Barbara Nowak na spotkaniu zorganizowanym w Krakowie przez radnego PiS.

Pani kurator jest przerażona brakiem ogólnej wiedzy erudycyjnej uczniów i studentów oraz faktem, że wiedza np. o obiadach czwartkowych nie jest powszechna, choć każdy uczeń powinien o nich wiedzieć. Obiecała, że to się zmieni. Zdaniem dyskutantów na wspomnianym spotkaniu największym błędem poprzedniej, a zatem szkoły kierowanej i stworzonej przez PO i im podobnych było to, że nie wychowywała, zaś placówki oświatowe pod kuratelą Barbary Nowak zajmą się tym. Jednocześnie nie precyzowała, na czym to wychowanie będzie polegać i czy odbędzie się to w porozumieniu czy wbrew rodzinie, która może mieć nieco inne poglądy np. na historię lub wychowanie seksualne.

    Wrażliwość na wzruszenia religijne urzędników oświatowych jest, jak się zdaje, jednym z podstawowych kryteriów ich powoływania na stanowiska.

    Autor; M.W. portal STRAJK.eu

    Fot; Rafał Michałowski/Agencja GazetaKomentarze

Wydarzenia

Strony
wojewódzkie
SLD

Wybierz na mapie województwo, aby przejść dalej.