Sojusz Lewicy Demokratycznej

Ostatnie wydarzenia

Komisja Kultury i Edukacji w PE przyjmuje opinię Krystyny Łybackiej

dodano 2017-10-11 11:00 w kategorii: Informacje

Podczas wczorajszego posiedzenia Komisji Kultury i Edukacji (CULT) Parlamentu Europejskiego w Brukseli, została przyjęta opinia autorstwa Pani Poseł Krystyny Łybackiej w sprawie sprawozdania na temat obywatelstwa UE – 2017 r.: Wzmocnienie praw obywateli w Unii demokratycznych przemian. 
 
W opinii tej podkreśla się znaczenie edukacji, szkolenia, kultury i sportu w promowaniu praw obywatelskich UE, aktywnego obywatelstwa i solidarności. Zwraca się także uwagę na konieczność większego zaangażowania instytucji unijnych i państw członkowskich w informowanie obywateli UE o przysługujących im prawach oraz do zapewnienia, że prawa te są jednolicie przestrzegane w całej UE. W opinii kładzie się także nacisk na znaczenie kultury i sztuki, jako nieodłącznych aspektów aktywnego obywatelstwa UE.
 
Pełen tekst opinii dostępny jest na stronie internetowej PE:


Komentarze

Wydarzenia

Strony
wojewódzkie
SLD

Wybierz na mapie województwo, aby przejść dalej.