Sojusz Lewicy Demokratycznej

Ostatnie wydarzenia

Komitet Inicjatywy Ustawodawczej FSSM RP zarejestrowany!

dodano 2017-10-16 09:53 w kategorii: Akcje

Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP ds. projektu ustawy o zmianie tzw. ustawy represyjnej, czyli ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin został zarejestrowany!

Pełnomocnikiem Komitetu jest Andrzej Rozenek, za zastępcą Pełnomocnika Marek Dukaczewski.

Od dzisiaj, tj. 16.10.2017 r.  przedstawiciele komitetu mają trzy miesiące na zebranie minimum 100 tys. podpisów pod projektem ustawy odwracającym wprowadzoną 16 grudnia 2016 roku ustawę obniżającą funkcjonariuszom służb mundurowych emerytury.

Założeniami inicjatywy ustawodawczej jest likwidacja wszystkich zmian wprowadzonych ustawą z 16 grudnia 2016 r.

- Zastosowanie przelicznika 1,3% podstawy wymiaru za każdy rok służby w latach 1944-1990. To przelicznik, jaki stosuje się w przypadku zwykłych emerytur ZUS-owskich.

- Zastosowanie przelicznika 2,6% podstawy wymiaru za każdy rok służby po 1990 r. Jest to przelicznik, jaki przysługuje wszystkim obecnym służbom mundurowym.

  • - Likwidacja górnej granicy wysokości emerytury lub renty "mundurowej".

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekst całej ustawy znajdziesz - tutaj.

Kartę do zbierania podpisów pobierzesz - tutaj.

Uwaga! Formularz należy wydrukować w orientacji POZIOMEJ strony.Komentarze

Wydarzenia

Strony
wojewódzkie
SLD

Wybierz na mapie województwo, aby przejść dalej.