Sojusz Lewicy Demokratycznej

Ostatnie wydarzenia

Majchrowski bez absolutorium. Zapoznaj się ze stanowiskiem krakowskiego SLD

dodano 2012-06-29 13:15 w kategorii: Ludzie

 

Stanowisko Zarządu Krakowskiego SLD w sprawie nie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Krakowa
 
 
Z ubolewaniem obserwujemy kolejny etap walki Platformy Obywatelskiej z Prezydentem Krakowa Profesorem Jackiem Majchrowskim. PO osiągnęło bardzo dobry wynik wyborczy, ma dominującą pozycję w Radzie Miasta Krakowa, jednak uporczywie uchyla się od wzięcia współodpowiedzialności za zarządzanie miastem i rozwiązywanie najważniejszych problemów mieszkańców Krakowa.
 
Najważniejsza dla PO jest walka z Prezydentem Miasta, uczynienie go winnym wszystkich porażek i potknięć, a w szczególności tych, które PO zechce mu przypisać. Zdaniem PO to Prezydent ponosi winę za złe wykonanie budżetu, który głosami tejże partii został przyjęty, ale przy dwukrotnej próbie jego skorygowania radni PO odmówili współpracy! 
 
A to przecież Rząd Platformy Obywatelskiej kształtuje politykę finansową, spycha na samorządy zadania publiczne obcinając nakłady finansowe. To rząd PO m.in. przekazuje subwencję oświatową, która wystarcza na co najwyżej 60 % finansowania gminnej oświaty. O resztę ma się martwić samorząd. Samorząd się martwi, ale PO nie ma na to ochoty!
 
Platforma Obywatelska prowadzi nieuczciwą grę z Prezydentem Miasta, radnymi innych ugrupowań, mieszkańcami Krakowa. Założyła Stowarzyszenie –Tak dla Krakowa, lecz Krakowianom mówi cały czas „nie”. Przyjdzie pora, że to Krakowianie rzetelnie ocenią działania Prezydenta Miasta, Rady Miasta i Radnych PO i nie udzielą absolutorium Platformie Obywatelskiej.
 


Komentarze

Wydarzenia

Strony
wojewódzkie
SLD

Wybierz na mapie województwo, aby przejść dalej.