Sojusz Lewicy Demokratycznej

Blogosfera

BEZROBOCIE W 2017 ROKU

Data dodania: 2017-05-11 16:03

            W lutym 2017 roku w porównaniu grudnia 2015 roku odnotowano w Polsce zmniejszenie liczby bezrobotnych. Stopa bezrobocia zmalała o 1,2 % i wyniosła 8,5% ludności aktywnej zawodowo. Większa niż przed rokiem jest liczba bezrobotnych nowo zarejestrowanych.

            Najwyższa stopa bezrobocia utrzymuje się niezmiennie w województwach: warmińsko-mazurskim (14,7%), kujawsko-pomorskim (12,4%), podkarpackim (po 11,8%) zachodniopomorskim (11,3%), oraz świętokrzyskim (11,0%). Najniższą stopą bezrobocia charakteryzują się od wielu lat województwa: wielkopolskie (5,2%), śląskie (6,8%), małopolskie (6,9%) oraz mazowieckie (7,3%). Na specjalną uwagę zasługuje województwo lubuskie, które jeszcze kilka lat temu borykało się z wysokim bezrobociem i teraz zajmuje dużo lepszą statystycznie pozycję. Jest to region, który niewątpliwie się rozwija. Dane zestawione w poniższej tabeli udostępnił Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie w trakcie ostatniej sesji sejmiku.

 

Województwa

Stopa bezrobocia luty 2017 (%)

Stopa bezrobocia   grudzień 2015 (%)

Zmiana   (%)

Warmińsko - mazurskie

14,7

16,2

- 1,5

Kujawsko - pomorskie

12,4

13,2

- 0,8

Podkarpackie

11,8

13,2

- 1,4

Zachodniopomorskie

11,3

13,1

- 1,8

Świętokrzyskie

11,0

12,5

- 1,5

Lubelskie

10,6

11,7

- 1,1

Podlaskie

10,5

11,8

- 1,3

Opolskie 

  9,3

10,1

- 0,8

Lubuskie

  8,7

10,5

- 1,8

Łódzkie

  8,7

10,3

- 1,6

Dolnośląskie

  7,5

  8,5

- 1,0

Pomorskie

  7,4

  8,9

-1,5

Mazowieckie

  7,3

  8,3

- 1,0

Małopolskie

  6,9

  8,3

- 1,4

Śląskie

  6,8

  8,2

- 1,4

Wielkopolskie

  5,2

  6,1

- 0,9

Polska

  8,5

  9,7

- 1,2

W województwie zachodniopomorskim występuje nadal trwałe, strukturalne bezrobocie. Obserwujemy niską innowacyjność naszej gospodarki. Niemniej należy zauważyć, że corocznie maleje różnica pomiędzy stopą bezrobocia w Polsce a w województwie zachodniopomorskim. Mamy do wykorzystania środki finansowe, jakich nigdy już nie otrzymamy. Pozwala to z umiarkowanym optymizmem myśleć o rozwoju naszego regionu.

                                                               

 

 

Zobacz profil polityka: Jerzy Kotlęga

Komentarze