Sojusz Lewicy Demokratycznej

Blogosfera

BEZROBOCIE W POWIATACH

Data dodania: 2017-05-11 16:05

            Jednym ze wskaźników świadczących o kondycji pro-rozwojowych regionów ale i powiatów są dane o bezrobociu. W poniższej tabeli przedstawiono dane dotyczące stopy bezrobocia udostępnione przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie w trakcie ostatniej sesji sejmiku. Stopa bezrobocia jest procentowym udziałem bezrobotnych w liczbie aktywnych zawodowo.

 

Powiat

Stopa bezrobocia

grudzień 2015 (%)

Stopa bezrobocia

luty 2017

(%)

Zmiana w  (%)

Liczba osób które podjęły pracę w 2016 roku

m. Szczecin

  6,8

    4,8

- 2,0

10 097

m. Świnoujście

  7,0

    6,1

- 0,9

  1 144

m. Koszalin

  8,4

    7,5

- 0,9

   3 680

Kołobrzeski

  8,9

    8,3

- 0,6

   2 460

Goleniowski

  9,0

    8,4

- 0,6

   3 217

Policki

  9,1

    8,1

- 1,0

   1 910

Myśliborski

12,1

  10,9

- 1,2

   2 173

Stargardzki

14,4

  11,8

- 2,6

   3 554

Wałecki

14,8

  12,6

- 2,2

   2595

Gryfiński

15,8

  15,0

- 0,8

   2 587

Kamieński

19,6

  19,2

- 0,4

   2 093

Sławieński

20,0

  18,3

- 1,7

   3 404

Pyrzycki

20,4

  18,2

- 2,2

   1 913

Koszaliński

21,1

  18,3

- 2,8

   3 288

Gryficki

21,3

  16,9

- 5,4

   3 933

Drawski

21,7

  17,9

- 3,8

   3 077

Świdwiński

21,7

  18,6

- 3,1

   2 625

Szczecinecki

22,2

  20,7

- 1,5

   4 638

Choszczeński

23,4

  21,4

- 2,0

   2 850

Łobeski

23,9

  24,0

+ 0,1

   2 033

Białogardzki

25,5

  22,9

- 2,6

   2 844

Zachodniopomorskie

13,1

  11,3

- 1,8

 66 115

         

            Niewątpliwie zarówno w Polsce jak i w regionie bezrobocie maleje z każdym rokiem. Liderami w statystyce obniżania wskaźników dot. bezrobocia w województwie zachodniopomorskim stały się powiaty: Gryficki (- 5,4%), Drawski (- 3,8%), Świdwiński

(- 3,4%), Koszaliński (- 2,8%), Białogardzki oraz Stargardzki (- 2,6%), Choszczeński oraz

 m. Szczecin  (- 2,0%). To dobrze, że dynamika pozytywnych zmian dotyczy zwłaszcza powiatów z największymi w województwie wskaźnikami bezrobocia.

            Niestety województwo zachodniopomorskie jest nadal „wysoko” w Polsce pod względem bezrobocia. Nadal nie potrafimy poradzić sobie z obniżeniem wskaźnika wśród długotrwale bezrobotnych oraz z pracą dla ludzi do 30 roku życia. Z drugiej strony wielu pracodawców bezskutecznie szuka wykwalifikowanej kadry. Przybywa miejsc pracy, obniża się bezrobocie. Nie powinno to uśpić rządu oraz samorządowców ponieważ problem bezrobocia nadal jest bardzo dotkliwy.

 

                                                                 

 

Zobacz profil polityka: Jerzy Kotlęga

Komentarze