Sojusz Lewicy Demokratycznej

Blogosfera

„Odkrywka” ponownie przed Komisją Petycji Parlamentu Europejskiego

Data dodania: 2012-07-12 11:04

12 lipca 2012

Dziś Komisja Petycji Parlamentu Europejskiego ponownie będzie rozpatrywać petycję samorządowców z okolic Lubina dotyczącą planów budowy odkrywkowej kopalni węgla brunatnego na złożu "Legnica" (woj. dolnośląskie) oraz nieuznania przez Rząd RP wyników referendum z 2009 r. wśród mieszkańców gmin położonych nad tym złożem. Żaden z postulatów mieszkańców gmin zagrożonych budową największej w Europie kopalni odkrywkowej nie został uwzględniony przez władze. Ponadto przyjęta w czerwcu br. przez Sejm RP Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 właściwie przesądza o objęciu terenu tych gmin ochroną złoża przed dalszą zabudową infrastrukturalną niezwiązaną z energetyką. Dla gmin tych oznaczać będzie powolną anihilację i to bez względu na to, czy kopalnia ostatecznie powstanie, czy też nie. Samorządowcy-petycjonariusze z Lubina, Rui i Ścinawy będą prosić Komisję Petycji o wizytę wyjaśniającą, aby europosłowie mogli na miejscu planowanej kopalni przekonać się o związanych z nią zagrożeniach.
Lidia Geringer de Oedenberg (członek Komisji Petycji, od początku wspierająca samorządowców) nie ma wątpliwości, że problem kopalni na złożu "Legnica" dotyczy przede wszystkim strategii energetycznej Polski na najbliższe lata, a samorządowcy de facto walczą z potężnym „lobby węglowym”, w którego imieniu zdaje się działać Rząd RP.
Transmisja z obrad
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/pl/committees/video?event=20120712-1500-COMMITTEE-PETI&vodtype=Live

Komentarze