Sojusz Lewicy Demokratycznej

Grzegorz Tuderek

inż. Grzegorz Tuderek, Wiceprzewodniczący Rady Wojewódzkiej SLD w Rzeszowie. W 1966 ukończył studia na Wydziale Budownictwa Lądowego Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Warszawie. Od lat 70. pracuje jako menedżer. W latach 1978-1983 był konsulem handlowym Polski w Chicago.
 
W latach 1985-98 prezes zarządu i dyrektor generalny "Budimex" S.A. Był inicjatorem Klubu Wschodniego, stowarzyszenia do spraw współpracy ze Wschodem, pełnił funkcję jego prezesa, następnie został przewodniczącym rady.
 
Dwukrotnie poseł na Sejm RP w kadencjach 1997-98 i 2001-05. Zasiadał w Komisji Skarbu Państwa, Komisji do Spraw Unii Europejskiej oraz w Komisji Infrastruktury. Pełnił funkcję przewodniczącego dwóch podkomisji: ds. Prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi oraz ds. ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.
 
Grzegorz Tuderek znany jest z pomocy i opieki nad zabytkami polskości na Kresach Wschodnich – m.in. obrony i renowacji Cmentarza na Rossie w Wilnie, odnowienia Biblioteki Adama Mickiewicza, Filharmonii Wileńskiej, Polskiego Domu Nauczyciela, domu Adama Mickiewicza w Nowogródku oraz wielu innych.
 
Wielokrotnie brał udział w Międzynarodowym Forum Gospodarczym w szwajcarskim Davos. Organizator szczytów gospodarczych Polska-Ukraina pod patronatem prezydentów obu krajów.
 
Autor wielu artykułów o tematyce gospodarczej i społecznej w prasie krajowej.
 
W 1997, za wybitne zasługi dla rozwoju gospodarki narodowej, został odznaczony przez prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Zdobywca wielu branżowych i regionalnych tytułów m.in.: „Menedżer Roku 1994” i „Biznesmen Roku 1996”.

Formularz kontaktowy

* wszystkie pola są wymagane

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J

 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R

 • S
 • T
 • U
 • W
 • X
 • Z