Sojusz Lewicy Demokratycznej

Tomasz Blukacz

 

Tomasz Blukacz - urodzony 1981 roku w Częstochowie. Absolwent Politechniki Częstochowskiej. Magister zarządzania instytucjami publicznymi i samorządowymi  - tytuł uzyskany w 2006 roku. Ukończył studia podyplomowe  w Instytucie Nauk Społecznych Akademii Jana Długosza o specjalizacji administracje publiczna oraz zarządzanie przedsiębiorstwem w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie. Od 2005 roku pracownik sektora energetycznego. Specjalista z zakresu zamówień publicznych. Członek Zarządu wojewódzkiego i krajowego Stronnictwa Gospodarczego (2005-2007). Przewodniczący organizacji związkowej w branży energetycznej zrzeszonej w Ogólnopolskim Porozumieniu Związków Zawodowych (2008-2012, 2012-2014). Jeden z założycieli częstochowskiego speedrower-a oraz Klubu Rekreacyjno – Sportowego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w Częstochowie. Członek Rady Miejskie SLD (2012-2016).
 
Radny Miasta Częstochowy VI kadencji (2010-2014). Członek trzech Komisji Rady Miasta Częstochowy:  Rewizyjnej, Rozwoju regionalnego i gospodarki, Sportu, kultury i turystyki.
 
Jest za zbudowaniem solidarnego społeczeństwa obywatelskiego, silnego i sprawnego samorządu. Chce państwa z rozumną polityką socjalną, mocno wspierającego edukacyjne i zawodowe aspiracje obywateli. Państwa bez biedy i bezdomności, otwierającego życiowe szanse zwłaszcza dla ludzi młodych, bez względu na ich miejsce zamieszkania, majętność własną czy rodziców, dającego bezpłatny i równy dostęp do edukacji, kultury i sportu, nie dzielącego obywateli według wieku, pochodzenia społecznego czy wyznawanych poglądów.
 • Adres:
  t.blukacz@onet.pl
 • Telefon:
  t.blukacz@onet.pl
 • E-mail:
  t.blukacz@onet.pl
 • www:
  t.blukacz@onet.pl

Formularz kontaktowy

* wszystkie pola są wymagane

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J

 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R

 • S
 • T
 • U
 • W
 • X
 • Z