Sojusz Lewicy Demokratycznej

Tadeusz Iwiński

Prof. dr hab. Tadeusz IWIŃSKI

Poseł na Sejm RP (z Warmii i Mazur)
Członek Zarządu Krajowego SLD
 
I.
- absolwent Wydziału Chemii Politechniki Warszawskiej,mgr inż. (1968)
- doktorat ze stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim (1973)
- habilitacja z nauk humanistycznych, w Akademii Nauk Społecznych w Warszawie (1981)
- tytuł profesora nadany przez Radę Państwa (1989)
- stypendysta Fulbrighta Uniwersytetu Harvarda w Cambridge (Mass.) 1977-1978
- stypendysta IREX-u na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley (1988)
II.
- inżynier w Zakładach Jedwabiu Naturalnego w Milanówku (1969)
- studia doktoranckie na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego
i podyplomowe Studium Afrykanistyczne UW (1970- 1972)
- od 1972 pracownik naukowy kolejno na: Uniwersytecie Warszawskim, w Wyższej Szkole
   Nauk Społecznych i Akademii Nauk Społecznych w Warszawie, w Wyższej Szkole
   Pedagogicznej w Olsztynie i (od 1999r.) na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim
- był członkiem prezydium Komitetu Badań Azji, Afryki i Ameryki Łacińskiej Polskiej
   Akademii Nauk i członkiem Komitetu Nauk Politycznych PAN
- autor wielu książek i dziesiątków artykułów z zakresu nauk społecznych i stosunków
   międzynarodowych. Brał aktywny udział (z referatami) w licznych konferencjach
   naukowych w kraju i za granicą
III.
- od pierwszych demokratycznych wyborów do Sejmu w 1991r. poseł do tej Izby z Warmii
   i Mazur. Wybierany ponownie w: 1993, 1997, 2001, 2005, 2007 i 2011r. (jako jeden z
   zaledwie 8 posłów w Polsce).
- członek Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego (1993- 1997)
- od wstąpienia Polski do Rady Europy (XI 1991r.) członek Zgromadzenia Parlamentarnego
  Rady w Strasburgu. Długoletni wiceprzewodniczący Zgromadzenia oraz m.in.
  przewodniczący Komisji Migracji, Uchodźców i Populacji ZPRE. Z ramienia Rady Europy
  uczestniczył w licznych misjach o charakterze humanitarnym i politycznym, m.in. na
  obszarze byłej Jugosławii, w Rosji (zwłaszcza na Kaukazie, w tym wielokrotnie w Czeczenii),
  na Ukrainie, w Azji Centralnej (szczególnie w Kazachstanie), w Rwandzie i Burundi.
- przewodniczący polskiej sekcji AWEPA (stowarzyszenie Parlamentarzystów Europy
na rzecz Afryki) i członek jego Komitetu Wykonawczego. Z ramienia AWEPA brał udział
w licznych przedsięwzięciach na Czarnym Lądzie, na rzecz pomocy rozwojowej oraz
wzmocnienia roli tamtejszych parlamentów
IV.
- do I 1990r. członek PZPR
- członek założyciel SdRP (Socjaldemokracji Rzeczypospolitej Polskiej).Od początku w jej
  kierownictwie, odpowiedzialny za sprawy międzynarodowe. Wniósł zasadniczy wkład
  w wejście SdRP do Partii Europejskich Socjalistów i do Międzynarodówki Socjalistycznej
  (przez długie lata- członek prezydium PES i władz MS).W latach 1997-1999
  wiceprzewodniczący SdRP
-od 1999r. członek Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Od utworzenia SLD jako partii
nieprzerwanie członek Zarządu Krajowego SLD
V.
- w latach 2001- 2004 minister (sekretarz stanu) w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
  za kadencji Leszka Millera i Marka Belki, odpowiedzialny za kwestie międzynarodowe
- uczestniczył w kluczowych negocjacjach w sprawie wejścia Polski do Unii Europejskiej
(w tym w decydujących, w Kopenhadze 2002r.) Członek 4-osobowej delegacji państwowej
na uroczystości przystąpienia Polski do UE w Dublinie, 1 maja 2004r.
- w okresie 2002- 2004 obserwator z ramienia Sejmu w Parlamencie Europejskim
-członek Parlamentu Europejskiego (V- VII 2004r.). Jako pierwszy polski deputowany
do tej instytucji przemawiał w Parlamencie Europejskim (maj 2004r.)
VI.
  W obecnej kadencji Sejmu (od XI 2011r.):
- wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, członek Komisji ds. UE
  (do jesieni 2012r.) oraz-od ponad roku- członek Komisji Kultury i Środków Przekazu
- wiceprzewodniczący delegacji Sejmu i Senatu do Zgromadzenia Parlamentarnego
  Rady Europy, zastępca przewodniczącego Komisji Politycznej i Demokracji ZPRE,
  wiceprzewodniczący Grupy Socjalistycznej Zgromadzenia
- członek prezydium Polskiej Unii Międzyparlamentarnej
-przewodniczący polskiej sekcji AWEPA
-członek parlamentarnego Zespołu Profesorów i wiceprzewodniczący Warmińsko-
Mazurskiego Zespołu Parlamentarnego
-wiceprzewodniczący Parlamentarnej Grupy ds. Przestrzeni Kosmicznej
-przewodniczący Polsko- Tureckiej i Polsko- Malezyjskiej Grupy Parlamentarnej
VII.
-czterokrotny laureat Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia naukowe
-odznaczony Medalem Komisji Edukacji Naukowej
-odznaczenia państwowe m.in. Estonii i Kazachstanu
- zainteresowania: szachy, brydż, literatura piękna, języki obce (włada
kilkunastoma), podróże.
 
Warszawa-Olsztyn 25 I 2014r.

 

 • Adres:
  ul. Kopernika 45,p. 13 10-512 Olsztyn tel. 089/ 523-56-86 fax 089/ 523-56-15
 • Telefon:
  089/ 523-56-86
 • E-mail:
  tadeusz@iwinski.pl
 • www:
  www.iwinski.pl

Formularz kontaktowy

* wszystkie pola są wymagane

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J

 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R

 • S
 • T
 • U
 • W
 • X
 • Z