Sojusz Lewicy Demokratycznej

Jacek Czerniak

Moją małą ojczyzną jest Lubelszczyzna – urodziłem się bowiem w Świdniku, do szkoły średniej chodziłem w Chełmie, a od czasu studiów na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej związałem się z Lublinem. Politykę traktuję jako służbę społeczeństwu. Zanim przeszedłem od teorii do praktyki politycznej, uczyłem historii, wiedzy o społeczeństwie i języka angielskiego. W 1988 ukończyłem Politologię, specjalność organizacyjno - polityczną na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, a w 2001 podyplomowe studia z Administracji i Zarządzania, również na UMCS.

 

 

Działalność polityczna

2011 – obecnie – Poseł na Sejm RP
2011 –  obecnie – Członek Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej 
2011 –  obecnie – Członek Sejmowej Komisji Zdrowia
2006 – 2011 – Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego
2008 – 2010 – Członek Komitetu Regionów Unii Europejskiej
2007 – 2010 – Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego
2002 – 2006 – Radny Rady Miejskiej miasta Lublin
 
Działalność partyjna
 
2012 – obecnie – Członek Zarządu Krajowego SLD
2012 – obecnie – wiceprzewodniczący Lubelskiego Zespołu Parlamentarnego
2008 – obecnie – Przewodniczący Rady Wojewódzkiej SLD województwa lubelskiego
2003 – 2008 – Sekretarz Rady Wojewódzkiej SLD województwa lubelskiego
2002 – 2006 – Przewodniczącego klubu SLD-UP w Radzie Miejskiej miasta Lublin
1999 – 2003 – Przewodniczący Rady Miejskiej SLD w Lublinie
 
Moje obywatelskie credo, to Lubelszczyzna w Europie! Lubelszczyzna bogata potencjałem jej mieszkańców i niepowtarzalną przyrodą.
 
 
 
 
 
 
 • Adres:
  ul. Beliniaków 7, Lublin
 • Telefon:
  +48697777883
 • E-mail:
  czerniakjacek@wp.pl
 • www:
  www.facebook.com/CzerniakJacek

Formularz kontaktowy

* wszystkie pola są wymagane

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J

 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R

 • S
 • T
 • U
 • W
 • X
 • Z