Sojusz Lewicy Demokratycznej

Anka Grzywacz

Jestem członkinią Krajowego Komitetu Wykonawczego SLD, gdzie doradzam Sekretarzowi Generalnemu w sprawach związanych z równouprawnieniem, zwalczaniem dyskryminacji, relacjami między państwem a Kościołem i w sprawach międzynarodowych. Wcześniej pełniłam w SLD funkcję Sekretarz Wykonawczej ds. Międzynarodowych pod kierownictwem Jolanty Szymanek-Deresz, a później prof. Longina Pastusiaka. Jestem też Sekretarz Generalną Forum Równych Szans i Praw Kobiet SLD. 

 
Urodziłam się w 1981 r. w Lublinie. Studiowałam lingwistykę stosowaną na Uniwersytecie Warszawskim, a także podyplomowo seksuologię kliniczną pod kierunkiem prof. Zbigniewa Lwa Starowicza w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie. Obecnie kształcę się w szkole trenerskiej, ukończyłam również kurs retoryki praktycznej i krytyki w PAN-ie. Od ośmiu lat pracuję jako tłumaczka. Władam biegle językiem angielskim oraz znam w stopniu komunikatywnym język niemiecki, uczę się języka francuskiego. 
 
Od ponad dziesięciu lat jestem zaangażowana w działalność społeczną na rzecz praw kobiet, szczególnie w walkę o liberalizację prawa aborcyjnego i większą dostępność antykoncepcji, jestem także edukatorską seksualną. Brałam udział i zabierałam głos na licznych konferencjach i seminariach w kraju i za granicą, m.in. w Parlamencie Europejskim w Brukseli. Dla przyjemności biegam i praktykuję jogę.
 • Adres:
  bsz@sld.org.pl
 • Telefon:
 • E-mail:
  bsz@sld.org.pl
 • www:
  www.sld.org.pl

Formularz kontaktowy

* wszystkie pola są wymagane

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J

 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R

 • S
 • T
 • U
 • W
 • X
 • Z