Sojusz Lewicy Demokratycznej

Bogusław Liberadzki

Urodził się 12 września 1948 r. Jest profesorem ekonomii. W 1975 r. obronił doktorat, a w 1981 r. uzyskał tytuł doktora habilitowanego w SGH. W latach 1986-1987 był stypendystą Fulbrighta na Uniwersytecie Illionois w Urbana-Champaign. W 1999 r. uzyskał tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych. Był dyrektorem Ośrodka Badawczego Ekonomiki Transportu (1986-1989). Obecnie jest kierownikiem katedry transportu SGH w Warszawie. W latach 1989-1993 był wiceministrem, a później do 1997 r. ministrem transportu i gospodarki morskiej. Poseł na Sejm RP (1997-2004).

Poseł do Parlamentu Europejskiego (2004-2009; 2009 - obecnie). Wiceprzewodniczący Komisji Kontroli Budżetowej w PE, członek Komisji Transportu i Turystyki w PE. Od stycznia 2012 r. członek Prezydium PE w funkcji Kwestora. Od kwietnia 2012 wiceprzewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Na Kongresie Partii Europejskich Socjalistów we wrześniu 2012 roku po raz kolejny wybrany na członka Prezydencji PES.  Został odznaczony medalem im. Komisji Edukacji Narodowej, a także Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi. W 2008 laureat nagrody MEP Awards w kategorii Transport. 
 
W 2017 r. został wybrany na funckję wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego.

Formularz kontaktowy

* wszystkie pola są wymagane

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J

 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R

 • S
 • T
 • U
 • W
 • X
 • Z