Sojusz Lewicy Demokratycznej

Bogusław Liberadzki

Poseł Bogusław Liberadzki

Magister ekonomii (1970); doktor nauk ekonomicznych (1975); doktor habilitowany nauk ekonomicznych, docent (1982). Profesor nauk ekonomicznych (1999). Asystent (1971-1975), adiunkt (1975-1982) i docent (1982-1999) w SGH. Dyrektor Ośrodka Badawczego Ekonomiki Transportu (1986-1989).
 
Członek Rady Wojewódzkiej w Szczecinie i Krajowej SLD (1998- ).
Wiceminister transportu i gospodarki morskiej (1989-1993). 
Minister transportu i gospodarki morskiej (1993-1997).
 
Poseł na Sejm RP (1997-2004). Wiceprzewodniczący Komisji Infrastruktury (2001-2004); wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej (2003-2004). Wiceprzewodniczący Grupy Polsko-Nordyckiej (2001-2004). Przewodniczący Podkomisji Stałej ds. Transportu (2001-2004); przewodniczący Podkomisji Stałej ds. monitorowania wykorzystania środków pomocowych UE (2001-2004).
Członek Komitetu Transportu PAN. Kierownik Katedry Transportu SGH w W-wie. Urlopowany profesor Akademii Morskiej w Szczecinie.
Obserwator w PE (2003-2004).
Medal im. Komisji Edukacji Narodowej. Złoty i Srebrny Krzyż Zasługi. 
Poseł do Parlamentu Europejskiego (2004-2009; 2009 - obecnie).
Wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego (2017 - obecnie).
 
*******
W kadencji 2004-2009 Parlamentu Europejskiego był deputowanym do PE, członkiem Grupy Socjalistycznej (PSE) w Parlamencie, drugiego co do liczebności klubu parlamentarnego w PE.
 
Moim celem będzie realizacja następujących zamierzeń politycznych:
 
1.aktywny wpływ na kształt ok. 15 ustaw rozpatrywanych w Komisji Transportu i Turystyki;
 
2.utrwalenie współpracy z organizacjami transportowymi działającymi w Europie i mającymi swoje przedstawicielstwa w Brukseli, w tym z organizacjami:
- kolejowymi,
- spedycyjnymi,
- morskimi i transportu śródlądowego,
- lotniczymi,
- przewozów multimodalnych i kombinowanych,
- producentów pojazdów samochodowych;
 
3.nawiązanie i utrwalenie współpracy z organizacjami turystycznymi;
 
4.współpraca z organizacjami ochrony konsumentów, wspierającymi konkurencyjność na rynku unijnym
 
5.wspieranie rozwoju Transeuropejskich Sieci Transportowych i troska o stosowne zapisy w budżetach Unijnych. Rozpocząłem zabiegi mające na celu rozpropagowanie regionalnej wagi „Korytarza Odrzańskiego” przebiegającego również przez zachodnią Polskę, a następnie podniesienie rangi tego korytarza do rangi Pan-Europejskiego korytarza UE;
 
6.pogłębianie więzi elektoratu oraz środowisk Pomorza Zachodniego i Województwa Lubuskiego z instytucjami Unijnymi, m.in. poprzez organizowanie wyjazdów do Parlamentu Europejskiego, seminariów, konferencji, itp.;
 
7. informowanie i promowanie programu oraz działań PSE w Polsce, jako jednego z dwóch najbardziej wpływowych klubów parlamentarnych w PE.