Sojusz Lewicy Demokratycznej

Adam Gierek

Poseł Adam Gierek

Urodził się w 1938 roku w miejscowości Zwartberg, prowincja Limburg, w Belgii, jako najstarszy syn Edwarda Gierka. W 1947 przyjechał do kraju. 
 
W 1961 ukończył studia na Wydziale Mechaniczno-Technologicznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach. 
W latach 1962-65 odbył staż aspirancki w Moskiewskiej Wyższej Szkole Samochodowo-Mechanicznej (MAMI), który zakończył obroną rozprawy doktorskiej (kandydackiej) poświęconej problematyce opracowania racjonalnych podstaw projektowania automatycznych linii odlewniczych (1965 r.). 
 
Kolejne stopnie kariery naukowej na Politechnice Śląskiej: 
- stopień doktora habilitowanego w 1968,
- tytuł profesora nadzwyczajnego w 1972, 
- profesora zwyczajnego w 1978 
Od ukończenia studiów pracuje na Politechnice Śląskiej. 
 
Od 1972 był organizatorem Instytutu Inżynierii Materiałowej na Wydziale Metalurgii Politechniki Śląskiej. 
W trakcie kilkuletniego urlopu bezpłatnego w latach osiemdziesiątych został zatrudniony jako profesor-gość na Uniwersytecie Technicznym w Dreźnie. 
Po powrocie, od 1989 do 1991 kierował Zakładem Materiałoznawstwa i Technologii Materiałów w Instytucie Inżynierii Materiałowej Politechniki Śląskiej, a od 1991 jest kierownikiem Katedry Technologii Stopów Metali i Kompozytów. 
W swoim dorobku naukowym posiada ponad 200 publikacji. Jest autorem lub współautorem ponad 80 patentów. Był dotychczas promotorem 26 zakończonych rozpraw doktorskich. 
Od 1973 jest członkiem-korespondentem PAN. 
Ponadto, od 1970 roku jest członkiem Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego NOT, od 2001 roku członkiem Zarządu Społecznego Ogólnopolskiego Stowarzyszenia im. E. Gierka, a także członkiem PTN i Komitetów PAN. 
Odznaczony Orderem "Sztandaru Pracy II Klasy", Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Medalem Zasłużonego dla Obronności Kraju oraz Medalem Edukacji Narodowej.
Należy do Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Odlewników. 
Bezpartyjny. 
 
W wyborach parlamentarnych w 2001 r. Adam Gierek został senatorem RP. Pracował w sejmowej Komisji Nauki, Edukacji i Sportu (2001-2004), Komisji Ustawodawstwa i Praworządności (2001-2003) oraz Komisji Ochrony Środowiska (2004).
 
W wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2004 r. Adam Gierek został wybrany deputowanych i dołączył do Grupy Parlamentarnej Europejskich Socjalistów. 
W kolejnych wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2009 r. Adam Gierek ponownie został wybrany Eurodeputowanym i pozostał w tej samej frakcji, która zmieniła nazwę na Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w PE.