Sojusz Lewicy Demokratycznej

Dokumenty programowe

 

 

 

POBIERZ DOKUMENT LEWICOWY DEKALOG EDUKACYJNY - 2012: Edukcja według SLD

POBIERZ DOKUMENT POLSKA WIEŚ. ZAMOŻNA I EUROPEJSKA - 2012:  Rolnictwo według SLD

POBIERZ DOKUMENT PROGRAM GOSPODRCZY SLD - 2012: Gopodarka według SLD

POBIERZ DOKUMENT PAKT NA RZECZ WZROSTU GOSPODARCZEGO I ZATRUDNIENIA PES - 2012: Pakt PES

POBIERZ DOKUMENTY PROGRAMOWE - V KONGRES SLD - 2012:

Propozycje do priorytetów programowych SLD.
Deklaracja ideowo – programowa Sojuszu Lewicy Demokratycznej.
Odpowiedzi na pytania z Krajowej Konwencji SLD w grudniu 2011 r.

POBIERZ DOKUMENT PROGRAMOWY JUTRO BEZ OBAW - 2011 >>> PROGRAM SLD

POBIERZ MANIFEST PARTII EUROPEJSKICH SOCJALISTÓW - 2009 >>> pes_2009.pdf

POBIERZ MANIFEST WYBORCZY SLD - 2005 >>> Manifest_wyborczy_SLD_2005.txt

POBIERZ DOKUMENT DEKLARACJI SPRAWIEDLIWOŚĆ SPOŁECZNA - 2005 >>> Deklaracja_Programowa_2005.txt

POBIERZ DOKUMENT RAZEM WZRASTAMY W SIŁĘ - 2004>>> Program_PES_2004.txt

POBIERZ DOKUMENT MANIFEST EUROPEJSKI SLD -2004 >>> Manifest_Europejski_2004.txt

POBIERZ DEKLARACJĘ PROGRAMOWĄ KONWENCJI SLD - 2002 >>> Deklaracja_Wyborcza_2002.txt

POBIERZ PROGRAM WYBORCZY KOALICJI SLD i UP - 2001 >>> Program_Wyborczy_SLDiUP_2001.txt

POBIERZ MANIFEST PROGRAMOWY - I KONGRES SLD 1999 >>> Manifest_Programowy_I_Kongres.txt

POBIERZ JEDEN Z PIERWSZYCH DOKUMENTÓW PROGRAMOWYCH SLD >>> Nasze_wartosci_i_tradycje.txt