Sojusz Lewicy Demokratycznej

PAŃSTWO I PRAWA KOBIET

 

Oddajemy w Państwa ręce Raporty: >>> Panstwo_i_kobiety.pdf
 
1. GDZIE SIĘ PODZIAŁO „TANIE PAŃSTWO”?
 
W Raporcie tym, Sojusz Lewicy Demokratycznej obala jeden z mitów programu PiS jakim jest TANIE PAŃSTWO. Realizacja programu TANIE PAŃSTWO, to krótka historia procesu zawłaszczania instytucji państwa przez tę formację. Symboliczna tutaj jest decyzja o zwiększeniu zatrudnienia w administracji rządowej podjęta już na pierwszym posiedzeniu rządu(!). To SLD ograniczał zatrudnienia m.in. w gabinetach politycznych. Dziś liczba doradców zwiększyła się kilkakrotnie. To jest to, co nas w praktyce odróżnia. Warto zatem o tym głośno mówić...
 
2. CZY PRAWA KOBIET BĘDĄ OGRANICZANE?
 
W Raporcie, autorstwa Pani Poseł Izabeli Jarugi-Nowackiej, ogłoszonym 8 marca 2006 r., pokazujemy jaka jest sytuacja kobiet w Polsce, jakie działania zostały podjęte w trakcie rządów lewicy aby tę sytuację zmienić, a także jakie są i mogą być dalsze konsekwencje likwidacji Urzędu Pełnomocnika Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn. Przesłaniem Raportu jest odmienne widzenie roli kobiet w państwie wynikające z odmiennej filozofii i podejścia lewicy do człowieka. Nasze podejście wynika z szeroko rozumianej wolności i swobód obywatelskich. Celem publikacji Raportów jest całościowy monitoring dotychczasowych działań formacji katolicko-narodowej w Polsce, a przede wszystkim rządu Prawa i Sprawiedliwości. Jednocześnie wszystkim opracowaniom towarzyszą skróty służące do wykorzystania w trakcie prezentacji publicznych. Wszystkie Raporty oparte zostały na znanych publicznie doniesieniach prasowych.