Sojusz Lewicy Demokratycznej

Ostatnie wydarzenia

Poseł Olejniczak za wotum nieufności wobec ministra Kalemby

dodano 2013-10-10 17:35 w kategorii: Kraj

Powołanie ministra rolnictwa Stanisława Kalemby było błędem, ponieważ przez 14 miesięcy niewiele zrobił dla polskiego rolnictwa jako minister - mówił dziś  na konferencji poseł Cezary Olejniczak.
Poseł wypunktował ministra w takich obszarach jak: negocjacje i wspólna polityka rolna, ustawa o biopaliwach, ARR, ARMiR, reforma KRUS i ANR.
Program obszarów wiejskich na lata 2014- 2020 już wiemy, że tych środków na polską wieś będzie o 18% mniej. Poseł przypomniał o tzw. wielkim sukcesie rządu dotyczącym polityki spójności, w tym obszarze nie będzie przesunięć na obszary wiejskie.
Niepowołanie inspekcji bezpieczeństwa żywności powoduję, że wszystkie afery które mają miejsce w ostatnim czasie przy eksporcie naszych produktów, gdzie są podrabiane etykiety, powodują brak nadzoru nad naszą żywnością i grożą wyparciem naszych produktów z rynku europejskiego.
Ustawa o biopaliwach za którą PSL odpowiada oraz Ministerstwo Rolnictwa i Ministerstwo Gospodarki, ta ustawa nie funkcjonuje a w budżecie na rok 2013 zmniejszono środki o ponad 400 mln na promocję biopaliw.
 Agencję płatnicze. Od kilku lat mówi się o jednej agencji płatniczej natomiast w Polsce funkcjonują dwie agencje płatnicze : ARR oraz ARiMR. (W krajach UE jest jedna instytucja płatnicza). W Polsce się tylko o tym mówi a tak naprawdę chodzi o stanowiska dla działaczy PSL w województwach – przypomniał poseł Olejniczak. 
Kolejna agencja: Agencja Nieruchomości Rolnych powinna być zlikwidowana a ziemia, która została powinna być przekazana samorządom i to samorządy powinny nią dysponować.
Reforma KRUS – tylko się tym mówi a wielu dużych rolników, którzy powinni płacić składki do ZUS nadal płacą do KRUS kosztem małych rolników.
 Z tych powodów SLD będzie głosował za odwołaniem Stanisława Kalemby z funkcji ministra rolnictwa.
 Komentarze

Wydarzenia

Strony
wojewódzkie
SLD

Wybierz na mapie województwo, aby przejść dalej.