Sojusz Lewicy Demokratycznej

Jerzy Śnieg

Imię i nazwisko: Jerzy Śnieg 

data i miejsce urodzenia: 27.05.1948r. Pastwa

adres zamieszkania: Żelazna 20, 82-500 Kwidzyn

ostatnio ukończone szkoły: Akademia Rolniczo-Techniczna w Olsztynie

specjalizacja: Ekonomika i Technologia Produkcji Rolniczej - rok ukończenia 1981

poglądy polityczne: lewicowe

 
motto: Zawsze z ludźmi i dla ludzi. 
 
Jako absolwent Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie posiadam wyższe wykształcenie rolniczo-ekonomiczne. Jestem żonaty (żona nauczycielka) i mam dwóch dorosłych synów. Urodziłem się na Pomorzu. Pochodzę z rodziny rolniczej z nadwiślańskiej wsi  Pastwa w gminie Kwidzyn. Przez 14 lat wspólnie z Rodzicami prowadziłem gospodarstwo rolne w Pastwie. Działalność moich rodziców i moja została uhonorowana wieloma wyróżnieniami i uznaniem na rolniczych wystawach ogólnokrajowych i województwa pomorskiego m.in. gospodarstwo uzyskało Tytuł Krajowego Mistrza Agro-Ligi ’95 oraz tytuł Złotego Rolnika zorganizowane przez wydawnictwo AGROBAZAR pod patronatem  ministra rolnictwa. Wieloletnie dobre tradycje z powodzeniem realizuje mój brat Andrzej Śnieg,  radny Sejmiku Wojewódzkiego w latach 1998 -2006.
 
Od 1990 r. jestem założycielem i Prezesem Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „RENAWA” w Kwidzynie. Przez okres 21 lat wraz ze współpracownikami oddaliśmy do zamieszkania około 1500 mieszkań w Kwidzynie i w Sztumie. Poprzez ciągły rozwój Spółdzielni „RENAWA” w Kwidzynie mam bezpośredni wpływ na rozwój infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego Miasta Kwidzyna i regionu Dolnego Powiśla. W ramach Spółdzielni oferuję pracę dla mieszkańców miasta i powiatu kwidzyńskiego, a także odbycie praktyki i stażu zawodowego dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnej  i akademickiej.
 
Od kilku kadencji jestem aktywnym samorządowcem. Jako Przewodniczący Rady Powiatu, (od 2010 r.)czynnie uczestniczę w wielu ponadregionalnych przedsięwzięciach gospodarczych, których celem jest pomoc w rozwoju regionalnej gospodarki i infrastruktury m. in. wspierałem i wspieram wiele przedsięwzięć na terenie miasta Kwidzyna i powiatu kwidzyńskiego, m.in.:
 
* czynnie uczestniczyłem w działaniach na rzecz budowy mostu na Wiśle.
* wspierałem działania samorządów w pozyskiwaniu środków na budownictwo mieszkaniowe oraz socjalne.
* wspierałem samorządy miasta i powiatu kwidzyńskiego w pozyskiwaniu środków na inwestycje drogowe, oświatowe, stypendia dla dzieci i młodzieży.
organizowałem i wspierałem wiele przedsięwzięć charytatywnych, na rzecz dzieci i osób potrzebujących pomocy. Pomagam także osobom będącym w
trudnej sytuacji materialnej.
* od wielu lat organizuje i sponsoruję turnieje i rozgrywki sportowe, w tym osiedlowy turniej piłki nożnej dla dzieci i młodzieży w Kwidzynie o Puchar
Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej „Renawa”
* od wielu lat współorganizuję i organizuję wiele regionalnych przedsięwzięć o charakterze kulturowo-rekreacyjnym, między innymi: turnieje wędkarskie w
ramach NTW, jak również PZW, wspieram twórczość artystyczną zespołu o charakterze folklorystycznym „MAREZIANKI”, „POWIŚLANKI”.
* w różnej formie wspieram także organizacje społeczne.
* wspieram działania dotyczące ochrony przeciwpowodziowej, wałów wiślanych w dolinie dolnej Wisły.
* odniosłem także wiele sukcesów  swojej karierze pozazawodowej m. in. jako Prezes Kwidzyńskiego Klubu Sportowego „RODŁO” w Kwidzynie.
 
Powyższe działania i aktywność społeczna przysparza mi wielu sympatyków i przyjaciół, ale przede wszystkim pozwala mi realizować się na rzecz naszej społeczności. Za pracę na rzecz środowiska lokalnego i osiągnięcia w dziedzinie gospodarczej i społecznej zostałem trzykrotnie wyróżniony Statuetką KWIDZYN i byłem Człowiekiem Roku w 2005 oraz 2011 roku.  Miło jest mi, gdy ludzie postrzegają mnie jako mecenasa oświaty, kultury i sportu, gdyż swoje wynagrodzenie za pracę w samorządzie w całości przekazuję  na cele charytatywne.
W swojej działalności i w życiu kieruję się uczciwością, rzetelnością i lojalnością. Chcąc sprostać społecznym wymaganiom nie obawiam się trudnych i skomplikowanych zadań. Tak jak do tej pory nie będę ustawał w wysiłkach na rzecz rozwoju Pomorza.
 
Zawsze z ludźmi i dla ludzi
 
To hasło towarzyszy mi w mojej codziennej pracy jako samorządowca, dlatego staram się godnie reprezentować wyborców w Radzie Powiatu Kwidzyńskiego, w której jestem radnym, a Przewodniczącym Rady od 2010 roku. Jako radny współpracuje z wieloma organizacjami społecznymi, pozarządowymi, kombatanckimi, sportowymi, gospodarczym, stowarzyszeniami, w tym dla osób niepełnosprawnych, Kółkami Rolniczymi, Kołami Gospodyń Wiejskich, Polskim Związkiem Działkowców, Związkiem Emerytów i Rencistów, związkami zawodowymi (Związkiem Nauczycielstwa Polskiego – jestem jego Honorowym Członkiem). Pełniąc funkcję Przewodniczącego Rady Powiatu SLD w Kwidzynie oraz Przewodniczącego Pomorskiej Rady Wojewódzkiej wspieram działania oraz uczestniczę w naradach i spotkaniach z członkami związków zawodowych: ZNP i OPZZ. Szczególną uwagę przywiązuje do kontaktów z wyborcami, z którymi spotykam się na bieżąco i staram się im pomóc w rozwiązaniu codziennych problemów.
 • Adres:
  Sojusz Lewicy Demokratycznej ul. Złota 9 lok.4 00-019 Warszawa
 • Telefon:
 • E-mail:
  sld@sld.org.pl
 • www:
  www.sld.org.pl

Formularz kontaktowy

* wszystkie pola są wymagane

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J

 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R

 • S
 • T
 • U
 • W
 • X
 • Z